Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

Asociația T.E.T Alexandria („Asociația”) respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și își însușește prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Acest document reprezintă.

 

1. Ce date cu caracter personal colectăm

Prin activitățile pe care le desfășoară, Asociația încearcă să minimizeze colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Cu toate acestea, înscrierea sau participarea la evenimente, participarea ca respondent la realizarea unei cercetări cantitative sau calitative, abonarea la newsletter, transmiterea unui e-mail sau contactarea telefonică, pot implica, în funcție de particularitatea situației, strângerea de date de tipul: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, localitatea/țara de domiciliu/proveniență, vârstă, etnie, sex, angajator, profesie.

 

Asociația deține urmatoarele website-uri: http://ideoideis.ro/, http://syt.ro/, http://pustnik.com/, http://maskar.ro/,  care au asociate conturi Google Analytics. Datele pe care le colectăm prin intermediul acestui instrument sunt IP, regiune/oraș în care este localizat dispozitivul de pe care accesați website-urile. Puteți refuza reținerea acestor date prin instalarea Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

2. Cum utilizăm datele personale pe care le colectăm

 

2.1. Datele colectate sunt folosite exclusiv în scopul îndeplinirii misiunii organizației și desfășurării proiectelor și activităților, care contribuie la atingerea acestei misiuni.

 

Cu titlu de exemplu, datele pot fi folosite:

 • în relația cu finanțatori publici sau privați, în vederea demonstrării unui anumit număr de participanți la eveniment, prin liste de prezență sau ca dovadă a autenticității răspunsurilor în cadrul unei cercetări;
 • în scopul comunicării personalizate a activităților organizației, de tipul: invitație la un eveniment, invitație la semnarea unei petiții, scrisori deschise, sau orice altă activitate de susținere a unei cauze de interes public;
 • în scopul realizării de recomandări personalizate către instituțiile publice, adaptate nevoilor beneficiarilor noștri;
 • în scopul invitării la participare în cadrul cercetărilor pe teme de interes public.

 

2.2. Datele personale sunt colectate și prelucrate cu acordul explicit al persoanei. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal, solicitarea prelucrării restricționate sau de ștergere a datelor personale atrage după sine imposibilitatea accesului sau acces limitat la o anumită activitate organizată de Asociație, în funcție de specificul activității.

 

3. Cine are acces la datele personale

 

3.1. Datele personale sunt accesate de angajații, colaboratorii sau voluntarii Asociației, al căror contract prevede dreptul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal în numele Asociației, exclusiv pe durata contractuală și în scopul definit de această politică.

 

3.2. Datele colectate se transmit:

 • finanțatorilor publici sau privați, sponsorilor, doar în situația în care clauzele contractuale ale finanțatorului/sponsorului prevăd această obligație;
 • partenerilor în implementarea proiectelor, cu care organizația a încheiat un acord care se supune legilor și reglementărilor din România și din Uniunea Europeană, dacă îndeplinirea unei activități este condiționată de accesul partenerului la datele personale colectate, exclusiv pe durata implementării proiectelor.

 

4. Cât timp sunt prelucrate datele personale

Datele sunt folosite până la sfârșitul proiectului pentru care au fost colectate și o perioadă de până la maxim 5 ani după finalizarea acestuia, dacă cerințele contractuale ale unui finanțator/sponsor nu specifică altfel.

 

5. Care sunt drepturile tale

 

În calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și detaliile acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați orice eroare cu privire la datele dvs. personale prelucrate de Asociație;
 • dreptul la ștergerea datelor –obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – restricționați prelucrarea datelor dvs. personale în anumite cazuri (e.g. contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

 

Solicitările pentru exercitarea drepturilor de mai sus se transmit pe adresa [email protected]. Durata de soluționare a solicitărilor va fi de cel mult 30 de zile.

 

De asemenea, fiecare persoană are dreptul de a depune o reclamație cu privire la operatorul de date. Reclamația se transmite Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

6. Securitatea datelor personale

Datele sunt stocate în format fizic și/sau electronic, în funcție de modul în care au fost colectate. Accesul la date este securizat și este permis doar persoanelor menționate în acest document.

 

7. Responsabilitatea terților pentru securitatea și prelucrarea datelor personale

Asociația depune toate eforturile necesare transmiterii în siguranță a datelor către terți menționați în prezentul document, însă nu își asumă responsabilitatea pentru modalitatea de prelucrare și securizare a datelor de către aceștia.

 

8. Trimiteri către alte adrese web sau evenimente

În situațiile în care prin canalele noastre de comunicare facem trimiteri la alte adrese web decât cele care aparțin Asociației, sau evenimente organizate de alți operatori de date cu caracter personal sau împuterniciți ai acestora, nu ne asumăm responsabilitatea pentru modalitatea de colectare, prelucrare sau securizare a datelor cu caracter personal de către aceștia.

 

9. Modificări ale politicii

Asociația își rezervă dreptul de a modifica acest document, în sensul îmbunătățirii practicilor de protecție a datelor cu caracter personal. Modificările nu se vor aplica datelor deja colectate, decât în cazul obținerii prealabile a consimțământului celor care le-au furnizat. Data la care au fost făcute ultimele modificări va fi publicată la începutul documentului.

 

10. Contact

Pentru informații suplimentare despre politica privind protecția datelor cu caracter personal a Asociației, ne puteți contacta pe adresa [email protected] .© 2014-2018 Ideo Ideis
Protecția datelor